Εκτύπωση

 

1ο Εξάμηνο. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, https://eclass.teiath.gr/courses/TIE194/

Συντονικτής μαθήματος: Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Επίκουρος καθηγητής

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα Κ4-106 αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 


1ο Εξάμηνο. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, https://eclass.teiath.gr/courses/DML102/

Συντονίστρια μαθήματος: Χριστίνα Φούντζουλα, Επίκουρη καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Θεματικές Ενότητες– Διαλέξεις


1ο ΕξάμηνοΠΡΟΤΥΠΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ,

Συντονιστές μαθήματος: Έφη Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πέτρος Καρκαλούσος, Επίκουρος καθηγητής https://eclass.teiath.gr/courses/DML103/

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Θεματικές Ενότητες – Διαλέξεις


1ο ΕξάμηνοΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, https://eclass.teiath.gr/courses/TIE197/

Συντονίστρια μαθήματος: Φραγκίσκη Ανθούλη - Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (3)

Διαλέξεις - Εργαστήρια


2ο Εξάμηνο. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ – ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ, https://eclass.teiath.gr/courses/DML104/

Συντονικτής μαθήματος: Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Επίκουρος καθηγητής

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 1. Εισαγωγή στην παθοφυσιολογία του ερυθρού αιμοσφαιρίου και τις πρακτικές μετάγγισης. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 2. Πρόληψη λοιμώξεων στο εργαστήριο ανοσοαιματολογίας. Νάνου Χριστίνα.
 3. Σύστημα ΑΒΟ και Rhesus. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 4. Δομή, λειτουργία και μηχανισμοί εκκαθάρισης ερυθρού αιμοσφαιρίου. Αντωνέλου Μαριάννα.
 5. Άλλα αντιγονικά συστήματα ερυθροκυττάρου. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 6. Αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρου. Αντωνέλου Μαριάννα.
 7. Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (A). Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 8. Παθοφυσιολογία και διάγνωση κληρονομικών μεμβρανοπαθειών. Αντωνέλου Μαριάννα.
 9. Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (B). Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 10. Μεταβολές δομής και λειτουργίας ερυθροκυττάρων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Γεωργατζάκου Χαρά.
 11. Στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα – Ομφαλικό μόσχευμα. Ιστομηχανική και αναγεννητική Ιατρική. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος.
 12. Υπολογισμός ολικής πρωτεϊνικής συγκέντρωσης ερυθροκυτταρικών μεμβρανών. Κριεμπάρδης Αναστάσιος – Γεωργατζάκου Χαρά.
 13. Tεχνική πρωτεομικής και μεταβολομικής. Η Συμβολή τους στην Αιματολογία. Γιαννόπουλος Ανδρέας.
 14. Αξιολόγηση μαθήματος Κριεμπάρδης Αναστάσιος.

2ο ΕξάμηνοΜΟΡΙΑΚH ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚH

Συντονικτής μαθήματος: Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας, καθηγητής

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια


2ο Εξάμηνο. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜEΘΟΔΟΙ ΜΟΡΙΑΚHΣ ΒΙΟΛΟΓIΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓIΑ – ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓIΑ – ΙΟΛΟΓIΑ – ΜΥΚΗΤΟΛΟΓIΑ), https://eclass.teiath.gr/courses/TIE228/

Συντονίστρια μαθήματος: Αθηνά Μαυρίδου, Oμότιμη Καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων αλλά και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (1) και στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (2)

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 

2ο Εξάμηνο.ΟΛΙΣΤΙΚEΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚEΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙAΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡOΓΝΩΣΗ. ΤΕΧΝΙΚEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚH ΙΑΤΡΙΚH, https://eclass.teiath.gr/courses/TIE229/

Συντονίστρια μαθήματος: Μαρία Βενετίκου, Καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια


3ο Εξάμηνο. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συντονιστές μαθήματος: Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας, καθηγητής, Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Επίκουρος καθηγητής
Θεματικές Ενότητες– Διαλέξεις

1. « Λειτουργία του National Center for Biotechnology Information (blast, nucleotide, gene, protein, DNA/RNA, Genome)», Αναστάσιος Κριεμπάρδης 

2. «Ιατρική Στατιστική με χρήση νέων τεχνολογιών», Ευσταθία Παπαγεωργίου.

3. «Σύγχρονες μεθοδολογίες ανάλυσης φαρμάκων», Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας.

4. «Καρκίνος Πνεύμονα: Κλινικοεργαστηριακή θεώρηση και ανοσοϊστοχημική μελέτη του μονοπατιού P13Κ», Νικόλαος Θαλασσινός,  και Έλενα Τρίγκα.

 5. «Παρουσίαση των μεθόδων και τεχνικών του Εργαστηρίου Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης του Δημόκριτου», Δ/ντής Δημήτριος Κλέτσας.


4ο Εξάμηνο

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εμφανίσεις: 4129