1ο Εξάμηνο. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, https://eclass.teiath.gr/courses/TIE194/

Συντονικτής μαθήματος: Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Επίκουρος καθηγητής

Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα Κ4-106 αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 • Δομή και λειτουργίες λευκών αιμοσφαιρίων. Μικροσκόπηση, Αναστάσιος Κριεμπάρδης
 • Διαγνωστικά προβλήματα στη γενική εξέταση αίματος, Αναστάσιος Κριεμπάρδης
 • Θρομβοκυττάρωση και Θρομβοπενία. Εργαστηριακή προσέγγιση, Αναστάσιος Κριεμπάρδης
 • Αίμα και Αιμοποιητικά όργανα. Προέλευση των έμμορφων στοιχείων του αίματος. Ρύθμιση αιμοποίησης, Ελισάβετ Γρουζή.
 • Μοριακή Γενετική διάγνωση κακοηθειών του αίματος, Στέφανος παπαδημητρίου.
 • Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική, Ανδρέας Γιαννόπουλος.
 • Η εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης στην Εργαστηριακή Αιματολογία, Χριστίνα Φούντζουλα.
 • Εφαρμογή της αέριας χρωματογραφίας σε αναλύσεις συστατικών βιολογικών υγρών, βασιλεία Σινάνογλου.
 • Μηχανισμός της πήξης, Αναστάσιος Κριεμπάρδης.
 • Θρομβοφιλία – Θρομβοελαστογραφία, Αναστάσιος Κριεμπάρδης.
 • Η Κυτταρομετρία ροής στη διάγνωση κακοηθειών του αίματος, Γεώργιος Πατεράκης.
 • Μικροσκοπία στη διάγνωση κακοηθειών του αίματος, Γεώργιος Ανδρούτσος.
 • Αυξητικοί παράγοντες – Κυτταροκαλλιέργειες – Διαγονιδιακά πειραματικά μοντέλα, Μαρία Βενετίκου.
 • Αξιολόγηση Μαθήματος, Αναστάσιος Κριεμπάρδης.

 


1ο Εξάμηνο. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, https://eclass.teiath.gr/courses/DML102/

Συντονίστρια μαθήματος: Χριστίνα Φούντζουλα, Επίκουρη καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Θεματικές Ενότητες– Διαλέξεις

 • Εισαγωγή στην Αναλυτική Χημεία, Δημήτρης Βάττης
 • Εισαγωγή στις τεχνικές φασματοσκοπίας, Αικατερίνη Σκουρολιάκου
 • Μέθοδοι ατομικής φασματοσκοπίας, Αικατερίνη Σκουρολιάκου
 • Μοριακή φασματοσκοπία, Ιωάννης Σιανούδης
 • Φασματομετρικές τεχνικές υπερύθρου και Raman, Ιωάννης Σιανούδης
 • Φασματοσκοπία Μάζας: Αρχή μεθόδου, κυριότερα στοιχεία θεωρίας, εφαρμογές στην Ιατρική, τη Χημεία, τη Βιολογία και τη Φαρμακευτική, Αικατερίνη Δέτση
 • Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών Ι (Elisa, Elfa, Bleia και chemiluminescence immunoassay), Ευσταθία Πατσαβούδη
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης Ι, Δημήτρης Βάττης
 • Μέθοδοι Ανοσοχημικών Προσδιορισμών ΙI (ανοσοφθορισμός, ανοσοχρωματογραφία και ανοσοαποτύπωμα), Ευσταθία Πατσαβούδη
 • Ηλεκτροχημικές μέθοδοι ανάλυσης ΙΙ, Δημήτρης Βάττης
 • Η Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) στην κλινική ανάλυση, Γεωργία Τσότσου
 • Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR): Αρχή μεθόδου, κυριότερα στοιχεία θεωρίας, φασματοσκοπία πρωτονίου (1Η NMR) και άνθρακα (13C NMR), Αικατερίνη Δέτση
 • Εφαρμογές της Φασματοσκοπίας Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) στην Ιατρική, τη Χημεία, τη Βιολογία και τη Φαρμακευτική, Αικατερίνη Δέτση
 • Η αέρια χρωματογραφία στην κλινική ανάλυση, Χριστίνα Φούτζουλα 

1ο ΕξάμηνοΠΡΟΤΥΠΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ,

Συντονιστές μαθήματος: Έφη Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πέτρος Καρκαλούσος, Επίκουρος καθηγητής https://eclass.teiath.gr/courses/DML103/

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Θεματικές Ενότητες – Διαλέξεις

 • Σύγχρονα ιατροδιαγνωστικά προϊόντα (αυτόματα προαναλυτικά συστήματα και σχετικά παραδείγματα). Άγγελος Ευαγγελόπουλος.
 • Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων. Εργαστηριακές ασκήσεις, Έφη Παπαγεωργίου.
 • Εφαρμογές της θεωρίας πιθανοτήτων. Έφη Παπαγεωργίου.
 • Η πληροφορική στο εργαστήριο (LIS) και στην υγειονομική ομάδα (HIS), Ιωάννης Κουμπούρος
 • Συστήματα διεπαφής χρήστης/αναλυτή και διασυνδέσεις αναλυτών – βάσεων δεδομένων, Ιωάννης Κουμπούρος
 • Εισαγωγή στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας, Στυλιανός Ψαράκης
 • Οι αρχές του στατιστικού ελέγχου ποιότητας στο κλινικό εργαστήριο. Η επιλογή των στατιστικών μεθόδων ποιότητας, διαγράμματα OPSpecs, Πέτρος Καρκαλούσος
 • Θεωρία και ασκήσεις εργαστηριακής στατιστικής, μέθοδοι σύγκρισης μέσων τιμών, Έφη Παπαγεωργίου.
 • Θεωρία και ασκήσεις εργαστηριακής στατιστικής, μέθοδοι σύγκρισης διαμέσων (μη παραμετρική στατιστική), Έφη Παπαγεωργίου.
 • Θεωρία και ασκήσεις εργαστηριακής στατιστικής – καμπύλες επιβίωσης, Έφη Παπαγεωργίου..

1ο ΕξάμηνοΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ, https://eclass.teiath.gr/courses/TIE197/

Συντονίστρια μαθήματος: Φραγκίσκη Ανθούλη - Αναγνωστοπούλου, Καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και σε εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών (3)

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 • Ογκογένεση και νεοπλασία, ταξινόμηση - σταδιοποίηση, βαθμοποίηση όγκων και πρόγνωση, Σταμάτης Θεοχάρης
 • Μηχανισμοί διήθησης-μετάστασης νεοπλασματικών κυττάρων, μηχανισμοί διήθησης-μετάστασης νεοπλασματικών κυττάρων, Αικατερίνη Πολίτη
 • Μοριακή βάση των όγκων και καρκινογένεση, Άννα Παπαδοπούλου
 • Μοριακοί δείκτες στην πρόγνωση, παρακολούθηση των νεοπλασιών, Άννα Παπαδοπούλου
 • Μοριακή τεχνική in situ υβριδισμού (FISH/CISH/SISH): εφαρμογή σε κακοήθεις-συμπαγείς όγκους, κριτήρια στοχευμένης θεραπείας (επίδειξη της τεχνικής), Ευάγγελος Τσιάμπας (3)
 • Δείκτης απόπτωσης και σημασία στην παθογένεια των όγκων, πρακτική ανάλυση τεχνικής μελέτης απόπτωσης, Βασιλική Καραβάνα
 • Ανοσοϊστοχημεία, αρχές τεχνικής και συνήθη προβλήματα, Κυριάκος Ρέβελος
 • Πρακτική ανάλυση τεχνικής ανοσοϊστοχημείας, Κυριάκος Ρέβελος
 • Χαρακτηριστικά νεοπλασματικού κυττάρου, ογκογονίδια - ογκοκατασταλτικά γονίδια, Αικατερίνη Πολίτη
 • Σημασία της ανοσοϊστοχημείας στη μελέτη-διάγνωση των νεοπλασμάτων και στη στοχευμένη θεραπεία, Αδαμαντία Ζήζη - Σερμπετζόγλου
 • Πρακτική ανάλυση τεχνικής ανοσοϊστοχημείας (επίδειξη της τεχνικής), Αδαμαντία Ζήζη - Σερμπετζόγλου
 • Βιοδείκτες και στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών, Αγγελική Σαέττα (3)
 • Μοριακές τεχνικές γενομικής και μεταγραφομικής, εφαρμογές της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). (επίδειξη της τεχνικής), Αγγελική Σαέττα (3)
 • Κυτταρομετρία ροής, Μαρία Βενετίκου
 • Κυτταρολογία υγρής φάσης, Αικατερίνη Πολίτη.
 • Ανάλυση τεχνικών Κυτταρολογίας (εργαστηριακή άσκηση), Γεώργιος Σταυρόπουλος
 • Μορφομετρική μελέτη νεοπλασματικών όγκων με σύστημα ανάλυσης εικόνας, Σπυρίδων Κωστόπουλος
 • Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο του νεφρού, Χαρίκλεια Γακιοπούλου (3)
 • Προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο του μαστού-Μελέτη σε κλινικό και ιστολογικό επίπεδο, Νικόλαος Γκίβαλος
 • Διάγνωση στο γυναικολογικό καρκίνο, Φανή Γαβρεσέα
 • Νεοπλάσματα πεπτικού, σύγχρονη προσέγγιση για μία ολοκληρωμένη, στοχευμένη και εξατομικευμένη αντιμετώπιση, Πέτρος Παπαγιώργης
 • Μικροσκοπική μελέτη ιστικών δειγμάτων (εργαστηριακή άσκηση), Αδαμαντία Ζήζη - Σερμπετζόγλου & Πέτρος Παπαγιώργης
 • Γενετική προδιάθεση και πρώιμη διάγνωση στους ενδοκρινείς - νευροενδοκρινείς όγκους, Ευγενία Γιαννακοπούλου
 • Μικροσκοπική μελέτη ιστικών δειγμάτων (εργαστηριακή άσκηση), Ευγενία Γιαννακοπούλου

2ο Εξάμηνο. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ – ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ, https://eclass.teiath.gr/courses/DML104/

Συντονικτής μαθήματος: Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Επίκουρος καθηγητής

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 1. Εισαγωγή στην παθοφυσιολογία του ερυθρού αιμοσφαιρίου και τις πρακτικές μετάγγισης. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 2. Πρόληψη λοιμώξεων στο εργαστήριο ανοσοαιματολογίας. Νάνου Χριστίνα.
 3. Σύστημα ΑΒΟ και Rhesus. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 4. Δομή, λειτουργία και μηχανισμοί εκκαθάρισης ερυθρού αιμοσφαιρίου. Αντωνέλου Μαριάννα.
 5. Άλλα αντιγονικά συστήματα ερυθροκυττάρου. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 6. Αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρου. Αντωνέλου Μαριάννα.
 7. Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (A). Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 8. Παθοφυσιολογία και διάγνωση κληρονομικών μεμβρανοπαθειών. Αντωνέλου Μαριάννα.
 9. Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (B). Κριεμπάρδης Αναστάσιος.
 10. Μεταβολές δομής και λειτουργίας ερυθροκυττάρων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Γεωργατζάκου Χαρά.
 11. Στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα – Ομφαλικό μόσχευμα. Ιστομηχανική και αναγεννητική Ιατρική. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος.
 12. Υπολογισμός ολικής πρωτεϊνικής συγκέντρωσης ερυθροκυτταρικών μεμβρανών. Κριεμπάρδης Αναστάσιος – Γεωργατζάκου Χαρά.
 13. Tεχνική πρωτεομικής και μεταβολομικής. Η Συμβολή τους στην Αιματολογία. Γιαννόπουλος Ανδρέας.
 14. Αξιολόγηση μαθήματος Κριεμπάρδης Αναστάσιος.

2ο ΕξάμηνοΜΟΡΙΑΚH ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ – ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚH

Συντονικτής μαθήματος: Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας, καθηγητής

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 • Λιποφιλία. Εξειδικευμένες δράσεις - στόχοι. Τοξικότητα. Θεραπευτικός δείκτης, Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
 • Αντικείμενο Μοριακής Φαρμακολογίας. Γενικά περί υποδοχέων. Πρωτείνες ως στόχοι φαρμάκων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκου-υποδοχέα. Μηχανισμοί δράσης αγωνιστών, ανταγωνιστών και αλλοστερικών τροποποιητών, Αγγελική Κουρουνάκη
 • Υποδοχείς κυτταρικής μεμβράνης/υποδοχείς νευροδιαβιβαστών. Συστήματα μεταγωγής μηνύματος. Απευαισθητοποίηση-ευαισθητοποίηση-ανοχή και εξάρτηση. Υποδοχείς που ρυθμίζουν διαύλους ιόντων. Ενεργοποίηση και αναστολή υποδοχέων -ιοντικών διαύλων. Φαρμακολογικές προσεγγίσεις: αναλγητικά, αναισθητικά, καρδιαγγειακά, αγχολυτικά, αντιεπιληπτικά, φάρμακα νευροεκφυλιστικών νόσων και διακοπής του καπνίσματος, Αγγελική Κουρουνάκη
 • Απορρόφηση των φαρμάκων. Οδοί χορήγησης. Φραγμοί. Επίδραση ιονισμού. Διάχυση φαρμάκων. Βιοδιαθεσιμότητα-βιοισοδυναμία. Εφαρμογές, Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
 • Υποδοχείς συζευγμένοι με G πρωτεΐνες, GPCR (ιόντων, αμινοξέων, μονοαμινών, λιπιδίων, πουρινών, νευροπεπτιδίων, ορμονών, κυτταροκινών) και μεταγωγή του μηνύματος (π.χ. μέσω αδενυλικής κυκλάσης ή φωσφολιπάσης C), Αγγελική Κουρουνάκη
 • Κατανομή των φαρμάκων. Πρωτεϊνική σύνδεση. Πρωτεΐνες του πλάσματος. Εκτοπισμός. Φαρμακοκινητικά μοντέλα. Φαινομενικός όγκος κατανομής. Εφαρμογές, Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
 • Yποδοχείς με καταλυτική δράση (κινάσης τυροσίνης, γουανυλικής κυκλάσης). Ενδοκυτταρικοί υποδοχείς ως στόχοι φαρμάκων. Άλλες ενδοκυτταρικές (ρυθμιστικές) πρωτείνες ή ένζυμα ως στόχοι φαρμάκων (γουανυλική κυκλάση-μονοξείδιο του αζώτου κ.α). Φαρμακολογικές προσεγγίσεις αναστολής των ανωτέρω, Αγγελική Κουρουνάκη
 • Μεταβολισμός των φαρμάκων. Μεταβολικά μονοπάτια. Προφάρμακα. Ισομορφές CYP. Φαρμακογενετική/φαρμακογενωμική. Εξατομίκευση φαρμακοθεραπείας. Εφαρμογές. Μεταβολομική. Συστημική Φαρμακολογία, Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
 • DNA ή RNA ως στόχος φαρμάκων. Γενικοί Μηχανισμοί δράσης αντικαρκινικών φαρμάκων, Αγγελική Κουρουνάκη
 • Απέκκριση. Κάθαρση, χρόνος ημιζωής. Κινητική Σταθεροποιημένης κατάστασης. Εφαρμογές. Νεφρική απέκκριση. Ανεπιθύμητες ενέργειες. Νεογνική φαρμακοκινητική. Κατηγορίες φαρμάκων για Φαρμακοκινητικό/Φαρμακογενετικό έλεγχο, Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
 • Ενζυμικά και μη ενζυμικά αντιοξειδωτικά συστήματα, οξειδωτικό στρες και οξειδωτικοί παράγοντες σε παθολογικές καταστάσεις (φλεγμονή, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ηπατοτοξικότητα, νόσοι καρδιαγγειακού, ανδρική υπογονιμότητα, καρκίνος, γήρανση), Αγγελική Κουρουνάκη
 • Εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού φαρμάκων και μεταβολιτών σε βιολογικά υγρά (HPLC, ανοσοφθορισμός). Σύγχρονες τάσεις στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Μονοκλωνικά αντισώματα, κυτταροκίνες, παραδείγματα, Γεώργιος Αλβέρτος Καρίκας
 • Μεταβολισμός των φαρμάκων: Περιγραφή κύριων οδών βιομετατροπής φαρμάκων (Φάσης Ι και ΙΙ) και κύριων ενζύμων που εμπλέκονται σε αυτές. Χαρακτηριστικά κυτόχρωματος P450 και ισομορφών του. Παράγοντες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό φαρμάκων (εξωγενείς και ενδογενείς). Πολυμορφισμός ενζύμων που μεταβολίζουν φάρμακα. Συνέπειες στη φαρμακοθεραπευτική αγωγή. Αναστολή και επαγωγή των ενζύμων που εμπλέκονται στο μεταβολισμό φαρμάκων. Συνέπειες επί της δράσης των φαρμάκων. Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-φαρμάκων και φαρμάκων-τροφών, Αγγελική Κουρουνάκη

2ο Εξάμηνο. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜEΘΟΔΟΙ ΜΟΡΙΑΚHΣ ΒΙΟΛΟΓIΑΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓIΑ – ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓIΑ – ΙΟΛΟΓIΑ – ΜΥΚΗΤΟΛΟΓIΑ), https://eclass.teiath.gr/courses/TIE228/

Συντονίστρια μαθήματος: Αθηνά Μαυρίδου, Oμότιμη Καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων αλλά και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών (1) και στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (2)

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 • Η επιδημιολογία και η μοριακή βιολογία ως εργαλεία διαγνωστικής και βιοϊατρικής έρευνας, Αθηνά Μαυρίδου
 • Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και υβριδισμός - δύο αδελφά εργαλεία που πάντρεψαν την κλινική ιατρική με τη μοριακή βιολογία, Θoδωρής Ράμπιας
 • Εφαρμογές του δόγματος της μοριακής βιολογίας στη θεραπεία των λοιμώξεων, Θoδωρής Ράμπιας
 • Τεχνικές μοριακής βιολογίας SSCP, DGGE, και ASO στην κλινική μικροβιολογία, Θoδωρής Ράμπιας
 • Αλληλεπιδράσεις βακτηρίων με το επιθήλιο του ξενιστή, γονιδιοματικό προφίλ της μικροβιακής χλωρίδας του εντέρου και μεταβολομική, Θoδωρής Ράμπιας
 • Ανάλυση δεδομένων deep sequencing, microarrays, απομόνωση πλασμιδίων και πέψη γενωμικού DNA (εργαστηριακή άσκηση), Θοδωρής Ράμπιας (1)
 •  Ομοιόσταση μολυσμένου επιθηλιακού ιστού, αναγεννητική φλεγμονή και βακτήρια, Θoδωρής Ράμπιας
 • Πολλαπλασιασμός βλαστικών/πολυδύναμων κυττάρων και αναγέννηση επιθηλίων σε περίπτωση μικροβιακής λοίμωξης και βλάβης του επιθηλίου, Θoδωρής Ράμπιας
 • Εφαρμοσμένη μοριακή τυποποίηση βακτηρίων, Γεωργία Μανδηλαρά & Όλγα Παππά
 • Βακτηριοφάγοι, επιδημιολογική σημασία, ανίχνευση και ταυτοποίηση, Γεωργία Μανδηλαρά
 • Μοριακή τυποποίηση βακτηρίων, pulse Field Gel Electrophoresis ως επιδημιολογικό εργαλείο (εργαστηριακή άσκηση), Γεωργία Μανδηλαρά & Όλγα Παππά (2)
 • Μοριακή ανίχνευση παρασίτων, γονοτυπικός προσδιορισμός, μοριακή επιδημιολογία στην παρασιτολογία, Γρηγόρης Σπανάκος
 • Παραδείγματα εφαρμογών μοριακής επιδημιολογίας στην παρασιτολογία: πληθυσμιακή δομή, ανθεκτικότητα σε χημειοθεραπευτικά, φυλογένεση, επιδημιολογική επιτήρηση, Γρηγόρης Σπανάκος
 • Εισαγωγή στην Μοριακή Επιδημιολογία και επιδημιολογική επιτήρηση, θεωρία και παραδείγματα, Απόστολος Μπελούκας
 • Εφαρμογές της μοριακής επιδημιολογίας στην διαγνωστική ιολογία και στην μελέτη της μοριακής εξέλιξης και της φυλογενετικής ανάλυσης των ιών, Απόστολος Μπελούκας
 • Format αρχείων, στοίχιση αλληλουχιών (DNA, πρωτεϊνών), κατασκευή φυλογενετικών δέντρων με μεθόδους απόστασης και μεγίστης φειδωλότητας (εργαστηριακή άσκηση), Απόστολος Μπελούκας
 • RT & συμβατική PCR για τον εντοπισμό τύπων ιών (εργαστηριακή άσκηση), Απόστολος Μπελούκας
 • Εισαγωγή στην μοριακή ιολογία, Απόστολος Βανταράκης
 • Ειδικές ομάδες ιών (HIV, Noro, Η1, Ηepatitis viruses), Απόστολος Βανταράκης

 

2ο Εξάμηνο.ΟΛΙΣΤΙΚEΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚEΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙAΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡOΓΝΩΣΗ. ΤΕΧΝΙΚEΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚH ΙΑΤΡΙΚH, https://eclass.teiath.gr/courses/TIE229/

Συντονίστρια μαθήματος: Μαρία Βενετίκου, Καθηγήτρια

Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσες του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

Διαλέξεις - Εργαστήρια

 •  Αναπνευστική φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ανθρώπου. Χρησιμότητα του σύγχρονου εργαστηρίου και κλινικές εφαρμογές, Γεώργιος Μπαμπλέκος
 • Καρδιολογική φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ανθρώπου. Χρησιμότητα του σύγχρονου εργαστηρίου και κλινικές εφαρμογές, Δημήτρης Χανιώτης
 • Ενδοκρινική φυσιολογία και παθοφυσιολογία του ανθρώπου. Χρησιμότητα του σύγχρονου εργαστηρίου και κλινικές εφαρμογές, Μαρία Βενετίκου
 • Μοριακή γονιδιακή σε διάφορες ιατρικές κλινικές οντότητες, Πέτρος Παπαλέξης
 •  Ψυχονευροανασολογία, Αναστάσιος Κριεμπάρδης
 • Εγκεφαλικές δομές, λειτουργία, κυκλώματα νευρομεταβιβαστών, Πέτρος Παπαγιώργης
 • Τεχνικές και εφαρμογές της νευροφυσιολογίας in vitro και in vivo, Παύλος Ρήγας
 • Σύγχρονες εφαρμογές των βλαστοκυττάρων, Κώστας Στεφανίδης
 • Τεχνικές και εφαρμογές της εξωσωματικής γονιμοποίησης, Λουκάς Κλέντζερης
 • Τεχνικές και εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής, Κώστας Στεφανίδης
 • Διαγνωστική και κλινική αξία των καρκινικών μοριακών δεικτών, Κυριάκος Ρέβελος
 • Η ιατρική της εικόνας, Δημήτρης Κουμαριανός
 • Η ολότητα στην επιστημονική προσέγγιση του ανθρώπου στην υγεία και στην νόσο, Μαρία Βενετίκου

3ο Εξάμηνο. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συντονιστές μαθήματος: Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας, καθηγητής, Αναστάσιος Κριεμπάρδης, Επίκουρος καθηγητής
Θεματικές Ενότητες– Διαλέξεις

1. « Λειτουργία του National Center for Biotechnology Information (blast, nucleotide, gene, protein, DNA/RNA, Genome)», Αναστάσιος Κριεμπάρδης 

2. «Ιατρική Στατιστική με χρήση νέων τεχνολογιών», Ευσταθία Παπαγεωργίου.

3. «Σύγχρονες μεθοδολογίες ανάλυσης φαρμάκων», Γεώργιος – Αλβέρτος Καρίκας.

4. «Καρκίνος Πνεύμονα: Κλινικοεργαστηριακή θεώρηση και ανοσοϊστοχημική μελέτη του μονοπατιού P13Κ», Νικόλαος Θαλασσινός,  και Έλενα Τρίγκα.

 5. «Παρουσίαση των μεθόδων και τεχνικών του Εργαστηρίου Κυτταρικού Πολλαπλασιασμού και Γήρανσης του Δημόκριτου», Δ/ντής Δημήτριος Κλέτσας.


4ο Εξάμηνο

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ