Τα δίδακτρα είναι 750 ευρώ ανά εξάμηνο, σύνολο 3000 ευρώ.
Τα δίδακτρα κάθε εξαμήνου καταβάλλονται στην αρχή του.

Οι φοιτητές δικαιούνται υγεινομικής περίθαλψης, υποτροφιών και ότι άλλο προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.