Κωδικός Τίτλος διπλωματικής εργασίας Όνομα φοιτητή Επιβλέποντες Τόπος διενέργειας Κατηγορία
201703 Το ογκογονίδιο HER2neu σε αδενοκαρκινώματα στομάχου και γαστροοισοφαγικής συμβολής Ιωάννης Μανώλης Ανθούλη Αναγνωστοπούλου ΓΝΑ Ιπποκράτειο, Παθολογανατομικό εργαστήριο Ερευνητική
201702 Διασφάλιση ποιότητας στην αιμοδοσία, θεωρία και πράξη Χρυσάνθη Ξυνή Αναστάσιος Κριεμπάρδης ΤΙΕ  Ανασκόπηση 
201701 Δείκτες φλεγμονής και ομοιόσταση σιδήριου στη μεσογειακή αναιμία Αιμιλία Γιαννάκη Αναστάσιος Κριεμπάρδης ΤΙΕ Ανασκόπηση