Ημερομηνία Ώρα Διάλεξη
12/10/2016 16:00-18:00

Δομή και λειτουργίες λευκών αιμοσφαιρίων. Διαφορική διάγνωση μεταβολών λευκών αιμοσφαιρίων. Μικροσκόπηση

18:00-20:00

Διαγνωστικά προβλήματα στη γενική εξέταση αίματος

19/10/2016 16:00-18:00

Θρομβοκυττάρωση και Θρομβοπενία. Εργαστηριακή προσέγγιση.

18:00-20:00

Αίμα και Αιμοποιητικά όργανα. Προέλευση των έμμορφων στοιχείων του αίματος. Ρύθμιση αιμοποίησης.

26/10/2016 16:00-18:00

Μοριακή Γενετική διάγνωση κακοηθειών του αίματος

18:00-20:00 Μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα. Σύγχρονη διαγνωστική
02/11/2016 16:00-18:00

Η εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης στην Εργαστηριακή Αιματολογία.

18:00-20:00

Εφαρμογή της αέριας χρωματογραφίας σε αναλύσεις συστατικών βιολογικών υγρών

09/11/2016 16:00-18:00

Μηχανισμός της πήξης

18:00-20:00

Διαταραχές αιμόστασης, Θρομβοφιλία - Θρομβοελαστογραφία

16/11/2016 16:00-18:00

Η Κυτταρομετρία ροής στη διάγνωση κακοηθειών του αίματος

18:00-20:00

Μικροσκοπία στη διάγνωση κακοηθειών του αίματος

23/11/2016 16:00-18:00 Αυξητικοί παράγοντες – Κυτταροκαλλιέργειες – Διαγονιδιακά πειραματικά μοντέλα
18:00-20:00 Αξιολόγηση Μαθήματος