Πρότυπα αυτοματισμός και διαχείριση πληροφορίας στο εργαστήριο 2017 - 2018
Πρόγραμμα μαθημάτων
Ημερομηνία Ονόματα διδασκόντων Ώρες μαθήματος Θεματική ενότητα
10/1/2018 Άγγελος Ευαγγελόπουλος, Κωσταντίνος Πανουσόπουλος, 16:00 - 20:00 Εισαγωγή στη βιοιατρική τεχνολογία, τα προαναλυτικά συστήματα και στις προδιαγραφές των αναλυτικών συστημάτων
17/1/2018 Ευσταθία Παπαγεωργίου 16:00 - 20:00 Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων
24/1/2018 Ιωάννης Κουμπούρος 16:00 - 20:00 Η πληροφορική στο εργαστήριο (LIS) και στην υγειονομική ομάδα (HIS) 
31/1/2018 Ιωάννης Κουμπούρος 18:00 - 20:00 Δεσμευμένη Πιθανότητα-Ασκήσεις Πιθανοτήτων
31/1/2018 Ευσταθία Παπαγεωργίου 16:00 - 20:00 Εφαρμογή LIS/HIS 
7/2/2018 Ευσταθία Παπαγεωργίου 16:00 - 20:00 Εισαγωγή στις κατανομές πιθανοτήτων
14/2/2018 Στέλιος Ψαράκης 16:00 - 20:00 Εισαγωγή στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας και στους δείκτες ικανότητας
21/2/2018 Πέτρος Καρκαλούσος 16:00 - 20:00 Η βιολογική μεταβλητότητα και η επιλογή των μεθόδων ποιότητας
28/2/2018 Ευσταθία Παπαγεωργίου 16:00 - 20:00 Θεωρία και ασκήσεις στατιστικής και αξιοπιστίας