Ημερομηνία Ονόματα διδασκόντων Ώρες μαθήματος Θεματική ενότητα
21/12/2016 Άγγελος Ευαγγελόπουλος, Κωσταντίνος Πανουσόπουλος, 16:00 - 20:00 Εισαγωγή στη βιοιατρική τεχνολογία, τα προαναλυτικά συστήματα και στις προδιαγραφές των αναλυτικών συστημάτων
11/1/2016 Ευσταθία Παπαγεωργίου 16:00 - 18:00 Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων
11/1/2016 Βασίλειος Σπυρόπουλος 18:00 - 20:00 Εισαγωγή στη νανοτεχνολογία και στις κβαντικές κηλίδες
18/1/2016 Ιωάννης Κουμπούρος 16:00 - 20:00 Η πληροφορική στο εργαστήριο (LIS) και στην υγειονομική ομάδα (HIS)
25/1/2016 Ευσταθία Παπαγεωργίου 16:00 - 20:00 Εισαγωγή στις κατανομές πιθανοτήτων
1/2/2016 Ιωάννης Κουμπούρος 16:00 - 20:00 LIS/HIS
8/2/2016 Στέλιος Ψαράκης 16:00 - 20:00 Εισαγωγή στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας και στους δείκτες ικανότητας
15/2/2016 Πέτρος Καρκαλούσος 16:00 - 20:00 Η βιολογική μεταβλητότητα και η επιλογή των μεθόδων ποιότητας
22/2/2016 Ευσταθία Παπαγεωργίου 16:00 - 20:00 Θεωρία και ασκήσεις στατιστικής και αξιοπιστίας