1.       Εισαγωγή στην παθοφυσιολογία του ερυθρού αιμοσφαιρίου και τις πρακτικές μετάγγισης. Κριεμπάρδης Αναστάσιος. Δευτέρα 6/03/2016, 18:00-20:00

2.       Πρόληψη λοιμώξεων στο εργαστήριο ανοσοαιματολογίας. Νάνου Χριστίνα.Τετάρτη 8/03/2016, 18:00-20:00

3.       Σύστημα ΑΒΟ και Rhesus. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.Δευτέρα 13/03/2016, 18:00-20:00

4.       Δομή, λειτουργία και μηχανισμοί εκκαθάρισης ερυθρού αιμοσφαιρίου. Αντωνέλου Μαριάννα.Τετάρτη 15/03/2016, 18:00-20:00

5.       Άλλα αντιγονικά συστήματα ερυθροκυττάρου. Κριεμπάρδης Αναστάσιος.Δευτέρα 20/03/2016, 18:00-20:00

6.       Αποθηκευτική βλάβη ερυθροκυττάρου. Αντωνέλου Μαριάννα.Τετάρτη 22/03/2016, 18:00-20:00

7.       Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (A).Κριεμπάρδης Αναστάσιος.Δευτέρα 27/03/2016, 18:00-20:00

8.       Παθοφυσιολογία και διάγνωση κληρονομικών μεμβρανοπαθειών. Αντωνέλου Μαριάννα.Τετάρτη 29/03/2016, 18:00-20:00

9.       Ανοσοαιματολογικό εργαστήριο Αιμοδοσίας (B). Κριεμπάρδης Αναστάσιος.Δευτέρα 03/04/2016, 18:00-20:00

10.   Μεταβολές δομής και λειτουργίας ερυθροκυττάρων σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Γεωργατζάκου Χαρά.Τετάρτη 05/04/2016, 18:00-20:00

11.   Στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα – Ομφαλικό μόσχευμα. Ιστομηχανική και αναγεννητική Ιατρική. Ευστάθιος Μιχαλόπουλος.Δευτέρα 24/04/2016, 18:00-20:00

12.   Υπολογισμός ολικής πρωτεϊνικής συγκέντρωσης ερυθροκυτταρικών μεμβρανών. Κριεμπάρδης Αναστάσιος – Γεωργατζάκου Χαρά. 26/04/2016, 18:00-20:00

13.   Τεχνική πρωτεομικής και μεταβολομικής. Η Συμβολή τους στην Αιματολογία. Γιαννόπουλος Ανδρέας.Τρίτη 02/05/2016, 18:00-20:00

14.   Αξιολόγηση μαθήματος Κριεμπάρδης Αναστάσιος.Τρίτη 02/05/2016, 18:00-20:00