Το πρόγραμμα αφορά το τρέχον εξάμηνο και γίνονται μεταβολές σε κάθε νέο κύκλο μαθημάτων.

Περιλαμβάνει τα προγράμματα μαθημάτων των συντονιστοών που έστειλαν το σχετικό πρόγραμμα.